ร้านอาหารคำดารา ได้เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในด้านรสชาติอาหาร บรรยากาศของสถานที่ และการบริการที่ดีเยี่ยมของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างได้ จนเป็นที่ไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การ UNESCO, องค์การไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มทัวร์จากบริษัทต่างๆ ที่ได้มาจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่ร้านเป็นประจำเสมอมา

     ร้านอาหารคำดาราเปิดให้บริการระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ทุกวัน ช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ 19.00 - 24.00 น. มีดนตรีและเสียงเพลงเบาๆ นุ่มนวลขับกล่อมบรรยากาศลานอาหารชายน้ำปิงอันเย็นสบาย